Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

43

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thanh Kiếm Của Quỷ

[email protected] · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
22 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện rất hay,rất có triển vọng cao sau này