Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

106

Nhân Vật

7

Thêm

Đề cử / Review truyện Chinh phục đỉnh cao (3)

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ukm ta chưa đọc đâu nhưng cứ cho 1 đề cử

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện rất ổn nha các đạo hữu.

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay giải trí mùa dịch nên đọc