Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

4

Vấn Đề

Thêm

Chư Thiên Tối Cường Học Viện

Thể loại Huyền Ảo Xuyên Không Đồng Nhân
Trạng thái Hoàn thành
Số chữ 1,286,230
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Chư Thiên Tối Cường Học Viện

Đạo truyền chư thiên, hết thảy đại lão đều là học trò ta.

Chư thiên học viện một nhà liên thông chư thiên vạn giới học viện, tuyển nhận đến từ chư thiên vạn giới học sinh.

Viêm Đế cả đời truyền kỳ, chưởng khống thiên hạ dị hỏa, hắn là học trò ta.

Diệp Thiên Đế bình định sinh mệnh cấm khu, vũ trụ cộng tôn, hắn là học trò ta.

Bàn Cổ khai thiên tịch địa, thân hóa Hồng Hoang, hắn là học trò ta.

·······

Đây là Thẩm Văn thu được chư thiên học viện hệ thống, thành lập chư thiên tối cường học viện cố sự.

--------

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Chư Thiên Tối Cường Học Viện!