Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chư Thiên Vạn Giới Thành

Truyện có 83 chương.
1
Chư Thiên Vạn Giới Thành Hệ Thống
2
Tân Thủ Lễ Bao , Tẩy Kinh Phạt Tủy
3
Hỗn Nguyên Hoàng Tự Quyết Và Thế Giới Tạp
4
Phong Vân Thế Giới Và Thu Hoạch Lớn
5
Chư Thiên Sinh Linh Tới
6
Giao dịch vật phẩm
7
Đại Thành Nhất Thiên Giai
8
Xuất Phát
9
Thu Hoạch Lớn
10
Tăng Tu Vi Cho Hoàng Dung Và Bulma
11
Nhã Phi
12
Lên Kim Đan
13
Tần Vương Doanh Chính
14
Mới Vào Liền Chém Nam Chính!!!
15
Cái Kia Thích Ha Ha Ha Gia Hỏa ? Chúa Pharaoh
16
Godzilla..... Ngươi So Anh Em Ngươi Phế Nhiều A
17
Đêm kia
18
Nhã Phi A, Đi Theo Ta Vào Đây
19
Tạo Hóa Ngọc Điệp ? Treo Nóc Nhà
20
Lực Chi Pháp Tắc
21
Còn Có Tiên Cấp Bên Trên? Đấu Giá Bắt Đầu
22
Phong Thần Bảng , Đấu Giá Hội Kết Thúc
23
Sau Đấu Giá Hội
24
Một Đôi Oan Gia Kết Bạn Mà Đi
25
Râu Trắng, La Hào Giáo Chủ
26
Xuất Phát
27
Fairy Taill Công Hội
28
Thiết Sót Trung Cấp Ngũ Thiên Giai Công Pháp
29
Thượng Thanh Pháp
30
Khương Tử Nha
31
Gildarts
32
400 năm Trước Chuyện
33
Khôi Phục lgneel, Chuẩn Bị Xuất Phát Thu Thập
34
Cao Đại Soái Muốn Mẫu Nữ Hoa ?
35
Phantom Lord Diệt
36
Thu Sạch
37
Boss Phải Mạnh Nhất Mới Có Mặt Mũi
38
Thập Quốc Liên Minh
39
Oa Hoàng Và Triệu Linh Nhi
40
Đắc Kỷ, Thu Loli
41
Chúng Nữ Trở Về
42
Giải Quyết Xong Chúng Nữ, Lại Thêm Một Tổ
43
Nữ Oa Muốn Đi Tiên Kiếm Thế Giới
44
Nữ Oa Ngượng Ngùng
45
Tiến Vào One Piece Thế Giới
46
Cao Tuấn Đi Cua Mikino, Robin Đi Đánh Garp
47
Thu Mikino, Chuẩn Bị Ra Biển
48
Diệt Arlong, Gặp Nojiko
49
Tiến Hành Phục Sinh Bere-mere
50
Tiếp Tục Phục Sinh
51
Kiếm Khí, Gặp Phải Mắt Ưng Mihawk
52
Mihawk Hoài Nghi Nhân Sinh
53
Băng Kuja
54
Robin Trang Cái Tiểu Bức
55
Nữ Đế Thuộc Tính Kỳ Quái Bị Kích Phát Đi Ra
56
Trôi Đi
57
Xong qua!!!
58
Đảo Skypiea, Kinh Sợ Lôi Thần Enel, Hoãn Sợ Chúa Gan Fall
59
Lôi Thần Treo
60
Rời Đi Đảo Skypiea, Tiếp Tục Trôi Đi
61
Big Mom Lãnh Thổ
62
Thu sạch
63
Trở Về Chư Thiên Vạn Giới Thành
64
Bất Diệt Thượng Thanh Kinh
65
Hậu Cung Tăng ?
66
Vô Đề
67
Doanh Chính Tấn Cấp Hóa Thần
68
Hai Cái Mỹ Nhân
69
Bạch Tố Trinh Và Tiểu Thanh
70
Thăng Cấp
71
Ân, Ngọa Tào
72
Nhiệm Vụ
73
Tam Thanh
74
Đi Bạch Xà Thế Giới
75
Đồng Nhân Vị Diện
76
Người Xuyên Việt
77
Thu Hệ Thống
78
Chư Thiên Sinh Linh Tới Bạch Xà Thế Giới
79
Quan Quan
80
Ngọc Hoàng Vs Doanh Chính, Giằng Co ?
81
Vô Đề
82
Dao Trì Vương Mẫu
83
Dao Trì Thuần Phục
Chọn khoảng: 1 - 83