Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

46

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Chư Thiên Vạn Giới Thành

Weekend Anh · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Mình nghĩ TruyenYY nên ưu tiên cho các tác Việt a. Đa số các truyện on Top thánh bảng đều là truyện Dịch. Aizzzz Giá như đề cử truyện sáng tác cần tu vi ít hơn thì mới tốt a.

Truyện hay. Ủng hộ tác Việt

không não tàn