Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

125

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hàn Ngu: Gặp Ai Đều Hốt

tkofme87 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
20 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay tác ơi.cố ra chương đều đều nhé.