Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

17

Bình

1351

Nhân Vật

22

Thêm

Đề cử / Review truyện Chung Cực Nhân Loại (17)

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

hay nên đọc

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nha tác.🤩🤩🤩🤩 Nó giống cdbc vì main ko não thôi 😂😂

Luyện Khí Tầng Năm ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hành văn ổn, lối suy nghĩ cũng coi như trưởng thành không trẻ trâu, giỏi về đào và lấp hố. Tóm lại rất đáng để xem.

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện nhiều hố, main não to, mạnh, nhiều gái và cuốn vl

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện khá hay ổn áp khá giống cdbc nike sừ

Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện giống CĐBC, không não tàn, không trang bức quá nhiều, văn phòng rất ổn và cốt truyện cũng rất cuốn nha!~

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Văn phong ổn, truyện hay thật, nhiều hố to vl (cảm giác cuốn lắm)

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện cực kỳ hay mặc dù tác mới nhưng văn phong cũng nuột lắm ae nhớ ghé qua ủng hộ

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Cao Độ YY

Quá ổn

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Cmn hảo truyện