Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

17

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Có Tiền Liền Biến Cường

supper4242 · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Cao Độ YY

Đọc giải trí khá tốt

nhiều vợ
Dzvl · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
94 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay lắm mong dịch giả cố gắng

hongphuc199x · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay, đọc giải trí ổn

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay