Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

44

Bình

57719

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akay Hau

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
52,510
3
13,900
4
12,345
5
9,000
6
8,640
7
8,000
8
6,980
9
5,000
10
5,000
11
4,310
12
4,000
13
3,900
14
3,710
15
3,530
17
3,333
18
3,000
19
2,514
20
2,200