Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ [ Dịch ]

linh11029x · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Đề cử truyện hay và dài