Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

20

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đại Chu Tiên Lại (Dịch)

Phamvanmanh1989 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay, dịch nhanh lên nha các bank

không não tàn