Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

50

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)

Truyện có 1878 chương.
1
Quyền quý đệ nhất Đại Hạ
2
Quyền quý đệ nhất Đại Hạ 2
3
Cây cổ thụ bí ẩn
4
Cây cổ thụ bí ẩn 2
5
Thư viện  Đại Hạ, danh sách tuyển thẳng
6
Thư viện  Đại Hạ, danh sách tuyển thẳng 2
7
Thư viện  Đại Hạ, danh sách tuyển thẳng 3
8
Âm mưu
9
Văn Tâm Thư Trai
10
Văn Tâm Thư Trai 2
11
Ta không hiểu, ngài là hiểu ca.
12
Ta không hiểu, ngài là hiểu ca 2
13
Ngươi có muốn học không vậy?
14
Ngươi có muốn học không vậy? 2
15
Khá lắm, đến tận cửa tìm chửi?
16
Khá lắm, đến tận cửa tìm chửi? 2
17
Phu tử, còn có một câu hỏi cuối cùng
18
Phu tử, còn có một câu hỏi cuối cùng 2
19
Ngươi cao, ngươi giỏi lắm!
20
Ngươi cao, ngươi giỏi lắm! 2
21
Nở hoa kết quả! Lại là cái này....
22
Nở hoa kết quả! Lại là cái này....2
23
Cố Cẩm Niên hắn có thể học tạo thành tài, vị trí Đại Nho này của ta tặng cho hắn
24
Cố Cẩm Niên hắn có thể học tạo thành tài, vị trí Đại Nho này của ta tặng cho hắn 2
25
Khắc kim cổ thụ?
26
Khắc kim cổ thụ? 2
27
Trả lại tiền! Ông đây không chơi nữa!
28
Trả lại tiền! Ông đây không chơi nữa! 2
29
Thánh Nhân chi đạo 1
30
Thánh Nhân chi đạo 2
31
Thánh Nhân chi đạo 3
32
Tiến cung, gặp thánh
33
Tiến cung, gặp thánh 2
34
Cái miệng nhỏ bé này bôi mật ong phải không?
35
Cái miệng nhỏ bé này bôi mật ong phải không? 2
36
Cái miệng nhỏ bé này bôi mật ong phải không? 3
37
Thái tôn Lý Cơ
38
Thái tôn Lý Cơ 2
39
Quân tử báo thù không để qua đêm
40
Quân tử báo thù không để qua đêm 2
41
Dũng sĩ đệ nhất Đại Hạ, Lý Cơ!
42
Dũng sĩ đệ nhất Đại Hạ, Lý Cơ! 2
43
Dũng sĩ đệ nhất Đại Hạ, Lý Cơ! 3
44
Nói chuyện đêm khuya
45
Cẩm Niên, Lục thúc ngươi đến rồi
46
Cẩm Niên, Lục thúc ngươi đến rồi 2
47
Thần thám đệ nhất Đại Hạ
48
Thần thám đệ nhất Đại Hạ 2
49
Liếm chó chết không yên lành.
50
Liếm chó chết không yên lành. (2)
51
Liếm chó chết không yên lành. (3)
52
Đến cùng là ai muốn hại ta?
53
Đến cùng là ai muốn hại ta? (2)
54
Sắp khai giảng thư viện Đại Hạ
55
Sắp khai giảng thư viện Đại Hạ (2)
56
Bán Thánh lâm, tân thuyết hiển, thiên địa kinh biến
57
Bán Thánh lâm, tân thuyết hiển, thiên địa kinh biến. (2)
58
Thời đại vàng son, thiên mệnh chi tranh chấn kinh thiên hạ
59
Kinh đô sôi trào
60
Kinh đô sôi trào (2)
61
Nhìn không thấy tử cục
62
Nhìn không thấy tử cục (2)
63
Thần xin bệ hạ, thu hồi Hổ Phù của Trấn Quốc Công.
64
Thư viện Đại Hạ bắt đầu chiêu sinh
65
Thư viện Đại Hạ bắt đầu chiêu sinh (2)
66
Khảo hạch bắt đầu, toàn thành phong vân
67
Khảo hạch bắt đầu, toàn thành phong vân (2)
68
Cùng một ngày đại bàng nổi lên cùng gió, bên trong cửu vạn lên như diều gặp gió [tự quyển kết thúc]
69
Cùng một ngày đại bàng nổi lên cùng gió, bên trong cửu vạn lên như diều gặp gió [tự quyển kết thúc] (2)
70
10 năm mài một kiếm, sương lưỡi đao chưa từng thử, dị tượng hiện!
71
10 năm mài một kiếm, sương lưỡi đao chưa từng thử, dị tượng hiện! (2)
72
10 năm mài một kiếm, sương lưỡi đao chưa từng thử, dị tượng hiện! (3)
73
10 năm mài một kiếm, sương lưỡi đao chưa từng thử, dị tượng hiện!(4)
74
10 năm mài một kiếm, sương lưỡi đao chưa từng thử, dị tượng hiện!(5)
75
Tài hoa tràn vào, trái cây thành thục. Cháu của ta có tư chất Thánh Nhân
76
Tài hoa tràn vào, trái cây thành thục. Cháu của ta có tư chất Thánh Nhân (2)
77
Kinh đô chấn kinh, các phương phản ứng. Toàn bộ Cố gia choáng váng.
78
Kinh đô chấn kinh, các phương phản ứng. Toàn bộ Cố gia choáng váng. (2)
79
Đọc sách Ngưng khí, Nho đạo cảnh giới thứ nhất. Tô Hoài Ngọc xuất hiện
80
Đọc sách Ngưng khí, Nho đạo cảnh giới thứ nhất. Tô Hoài Ngọc xuất hiện (2)
81
Phát huy thất thường, hàng xóm nhà hắn, chó cũng không tha
82
Phát huy thất thường, hàng xóm nhà hắn, chó cũng không tha (2)
83
Phát huy thất thường, hàng xóm nhà hắn, chó cũng không tha (3)
84
Ta đã không nắm chắc qua được đệ tam quan, vậy thì để tất cả mọi người đều không qua được
85
Ta đã không nắm chắc qua được đệ tam quan, vậy thì để tất cả mọi người đều không qua được (2)
86
Đây là chương thứ mấy rồi, còn kéo dài, thật sự không muốn nổi?
87
Đây là chương thứ mấy rồi, còn kéo dài, thật sự không muốn nổi? (2)
88
Hắn sẽ không cho là mình rất thông minh chứ
89
Hắn sẽ không cho là mình rất thông minh chứ(2)
90
Hắn sẽ không cho là mình rất thông minh chứ (3)
91
Giang Ninh quận nguy hiểm, đệ tam quan tới
92
Giang Ninh quận nguy hiểm, đệ tam quan tới (2)
93
Lật bàn! Cố Cẩm Niên nổi giận!
94
Lật bàn! Cố Cẩm Niên nổi giận!(2)
95
Lật bàn! Cố Cẩm Niên nổi giận!(3)
96
Lật bàn! Cố Cẩm Niên nổi giận! (4)
97
Tô Văn Cảnh hiển, Cố Cẩm Niên từ học
98
Tô Văn Cảnh hiển, Cố Cẩm Niên từ học (2)
99
Tô Văn Cảnh hiển, Cố Cẩm Niên từ học (3)
100
Thiên cổ văn chương chấn động Kinh đô.