Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

13

Bình

50

Nhân Vật

6

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Hạ Văn Thánh (Dịch)

Truyện có 1878 chương.
1880
Mã giảm 20% khimua trên 400 chương
1879
Giới thiệu truyện mới
1877
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ](6)
1876
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ](5)
1875
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ](4)
1874
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ](3)
1873
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ](2)
1872
Đạp dòng sông thời gian, thành Thiên mệnh thánh, mở vạn thế thái bình! [ xong  ]
1871
Đại đạo Thanh Liên, thanh trọc nhị khí, sông dài thời gian, đánh cược một lần cuối cùng(3)
1870
Đại đạo Thanh Liên, thanh trọc nhị khí, sông dài thời gian, đánh cược một lần cuối cùng(2)
1869
Đại đạo Thanh Liên, thanh trọc nhị khí, sông dài thời gian, đánh cược một lần cuối cùng
1868
Một trận chiến bình vạn tộc! Mở ra huy hoàng cuối cùng! Áp bách xưa nay chưa từng có!(4)
1867
Một trận chiến bình vạn tộc! Mở ra huy hoàng cuối cùng! Áp bách xưa nay chưa từng có!(3)
1866
Một trận chiến bình vạn tộc! Mở ra huy hoàng cuối cùng! Áp bách xưa nay chưa từng có!(2)
1865
Một trận chiến bình vạn tộc! Mở ra huy hoàng cuối cùng! Áp bách xưa nay chưa từng có!
1864
Không thể điều tiết, gọi bốn thánh, lâm thiên địa, tru vạn tộc(4)
1863
Không thể điều tiết, gọi bốn thánh, lâm thiên địa, tru vạn tộc(3)
1862
Không thể điều tiết, gọi bốn thánh, lâm thiên địa, tru vạn tộc(2)
1861
Không thể điều tiết, gọi bốn thánh, lâm thiên địa, tru vạn tộc
1860
Phân chia địa bàn, Cố Thánh tham dự,  bộc phát đại chiến.(4)
1859
Phân chia địa bàn, Cố Thánh tham dự,  bộc phát đại chiến.(3)
1858
Phân chia địa bàn, Cố Thánh tham dự,  bộc phát đại chiến.(2)
1857
Phân chia địa bàn, Cố Thánh tham dự,  bộc phát đại chiến.
1856
Để Cố Cẩm Niên ra mặt! Các ngươi không có tư cách chủ trì!(2)
1855
Để Cố Cẩm Niên ra mặt! Các ngươi không có tư cách chủ trì!
1854
Hải tộc bá khí, một bước không nhường, đối chọi gay gắt!(2)
1853
Hải tộc bá khí, một bước không nhường, đối chọi gay gắt!
1852
Thánh Nhân Thiên Mệnh! Đại hội của vạn tộc! Đại thế sôi trào!(2)
1851
Thánh Nhân Thiên Mệnh! Đại hội của vạn tộc! Đại thế sôi trào!
1850
Dòng sông thời gian, ngộ đạo văn cung, đại hội vạn tộc(4)
1849
Dòng sông thời gian, ngộ đạo văn cung, đại hội vạn tộc(3)
1848
Dòng sông thời gian, ngộ đạo văn cung, đại hội vạn tộc(2)
1847
Dòng sông thời gian, ngộ đạo văn cung, đại hội vạn tộc
1846
Về nhà, thấy tộc nhân, bình ổn lại nội tâm, chuẩn bị ngộ đạo(3)
1845
Về nhà, thấy tộc nhân, bình ổn lại nội tâm, chuẩn bị ngộ đạo(2)
1844
Về nhà, thấy tộc nhân, bình ổn lại nội tâm, chuẩn bị ngộ đạo
1843
Sơn chủ xuất thủ, diệt sát Hỏa thần, chỉ một hơi khủng bố tuyệt luân(4)
1842
Sơn chủ xuất thủ, diệt sát Hỏa thần, chỉ một hơi khủng bố tuyệt luân(3)
1841
Sơn chủ xuất thủ, diệt sát Hỏa thần, chỉ một hơi khủng bố tuyệt luân(2)
1840
Sơn chủ xuất thủ, diệt sát Hỏa thần, chỉ một hơi khủng bố tuyệt luân
1839
Thiên Đạo đương thời, hiện thân mà gặp, cầu kiến chủ nhân núi Tây Chu, vì Nhân tộc cầu một chút hi vọng sống(4)
1838
Thiên Đạo đương thời, hiện thân mà gặp, cầu kiến chủ nhân núi Tây Chu, vì Nhân tộc cầu một chút hi vọng sống(3)
1837
Thiên Đạo đương thời, hiện thân mà gặp, cầu kiến chủ nhân núi Tây Chu, vì Nhân tộc cầu một chút hi vọng sống(2)
1836
Thiên Đạo đương thời, hiện thân mà gặp, cầu kiến chủ nhân núi Tây Chu, vì Nhân tộc cầu một chút hi vọng sống
1835
Năm tộc mưu đồ bí mật, Cố Cẩm Niên thành Thánh nhân Thiên mệnh, dòng sông thời gian, sát cơ tứ phía(4)
1834
Năm tộc mưu đồ bí mật, Cố Cẩm Niên thành Thánh nhân Thiên mệnh, dòng sông thời gian, sát cơ tứ phía(3)
1833
Năm tộc mưu đồ bí mật, Cố Cẩm Niên thành Thánh nhân Thiên mệnh, dòng sông thời gian, sát cơ tứ phía(2)
1832
Năm tộc mưu đồ bí mật, Cố Cẩm Niên thành Thánh nhân Thiên mệnh, dòng sông thời gian, sát cơ tứ phía
1831
Tự phong bế ba ngàn năm? Đại hội Vạn tộc, ngưng tụ bốn Thánh, thanh toán toàn bộ!(3)
1830
Tự phong bế ba ngàn năm? Đại hội Vạn tộc, ngưng tụ bốn Thánh, thanh toán toàn bộ!(2)
1829
Tự phong bế ba ngàn năm? Đại hội Vạn tộc, ngưng tụ bốn Thánh, thanh toán toàn bộ!
1828
Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, tiêu diệt Lôi Vương hoàn toàn. Nhân tộc xuất thế! Tuyên chiến!(4)
1827
Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, tiêu diệt Lôi Vương hoàn toàn. Nhân tộc xuất thế! Tuyên chiến!(3)
1826
Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, tiêu diệt Lôi Vương hoàn toàn. Nhân tộc xuất thế! Tuyên chiến!(2)
1825
Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, tiêu diệt Lôi Vương hoàn toàn. Nhân tộc xuất thế! Tuyên chiến!
1824
Ngưng tụ thiên kiếp, tự mình đến cửa, buông tay buông chân, đánh một trận trong vũ trụ.(4)
1823
Ngưng tụ thiên kiếp, tự mình đến cửa, buông tay buông chân, đánh một trận trong vũ trụ.(3)
1822
Ngưng tụ thiên kiếp, tự mình đến cửa, buông tay buông chân, đánh một trận trong vũ trụ.(2)
1821
Ngưng tụ thiên kiếp, tự mình đến cửa, buông tay buông chân, đánh một trận trong vũ trụ.
1820
Thanh toán lớn, Vương giả hiện thân, Nhân Vương đố máu! Giết Vương! Tất cả thế gian si ngốc!(4)
1819
Thanh toán lớn, Vương giả hiện thân, Nhân Vương đố máu! Giết Vương! Tất cả thế gian si ngốc!(3)
1818
Thanh toán lớn, Vương giả hiện thân, Nhân Vương đố máu! Giết Vương! Tất cả thế gian si ngốc!(2)
1817
Thanh toán lớn, Vương giả hiện thân, Nhân Vương đố máu! Giết Vương! Tất cả thế gian si ngốc!
1816
Tiêu diệt Trường Vân Thiên, san bằng Tiệt Thiên giáo, chư Vương hiện thân, giết cùng một chỗ.(4)
1815
Tiêu diệt Trường Vân Thiên, san bằng Tiệt Thiên giáo, chư Vương hiện thân, giết cùng một chỗ.(3)
1814
Tiêu diệt Trường Vân Thiên, san bằng Tiệt Thiên giáo, chư Vương hiện thân, giết cùng một chỗ.(2)
1813
Tiêu diệt Trường Vân Thiên, san bằng Tiệt Thiên giáo, chư Vương hiện thân, giết cùng một chỗ.
1812
Đại hội của vạn tộc, thiên hạ thái bình, tới Tiệt Thiên giáo, Thượng Cổ - Đương Đại chạm trán.(4)
1811
Đại hội của vạn tộc, thiên hạ thái bình, tới Tiệt Thiên giáo, Thượng Cổ - Đương Đại chạm trán.(3)
1810
Đại hội của vạn tộc, thiên hạ thái bình, tới Tiệt Thiên giáo, Thượng Cổ - Đương Đại chạm trán.(2)
1809
Đại hội của vạn tộc, thiên hạ thái bình, tới Tiệt Thiên giáo, Thượng Cổ - Đương Đại chạm trán.
1808
Bát trọng thiên, bảy ấn hợp nhất, bí mật cuối cùng của thiên địa! Chỉ có một con đường!(4)
1807
Bát trọng thiên, bảy ấn hợp nhất, bí mật cuối cùng của thiên địa! Chỉ có một con đường!(3)
1806
Bát trọng thiên, bảy ấn hợp nhất, bí mật cuối cùng của thiên địa! Chỉ có một con đường!(2)
1805
Bát trọng thiên, bảy ấn hợp nhất, bí mật cuối cùng của thiên địa! Chỉ có một con đường!
1804
Sống lại một đời, ấn ký dung hợp, bát trọng thiên, con đường vô địch(4)
1803
Sống lại một đời, ấn ký dung hợp, bát trọng thiên, con đường vô địch(3)
1802
Sống lại một đời, ấn ký dung hợp, bát trọng thiên, con đường vô địch(2)
1801
Sống lại một đời, ấn ký dung hợp, bát trọng thiên, con đường vô địch
1800
Bảy ấn hợp nhất, Cửu trọng Tru Tiên Kiếp, lựa chọn sinh tử, Thần Thoại độ kiếp. (4)
1799
Bảy ấn hợp nhất, Cửu trọng Tru Tiên Kiếp, lựa chọn sinh tử, Thần Thoại độ kiếp. (3)
1798
Bảy ấn hợp nhất, Cửu trọng Tru Tiên Kiếp, lựa chọn sinh tử, Thần Thoại độ kiếp. (2)
1797
Bảy ấn hợp nhất, Cửu trọng Tru Tiên Kiếp, lựa chọn sinh tử, Thần Thoại độ kiếp.
1796
Thay đổi kinh người, tru sát Cố Cẩm Niên, tuyệt thế ngoan nhân, cuồng chém Thiên kiếp.(4)
1795
Thay đổi kinh người, tru sát Cố Cẩm Niên, tuyệt thế ngoan nhân, cuồng chém Thiên kiếp.(3)
1794
Thay đổi kinh người, tru sát Cố Cẩm Niên, tuyệt thế ngoan nhân, cuồng chém Thiên kiếp.(2)
1793
Thay đổi kinh người, tru sát Cố Cẩm Niên, tuyệt thế ngoan nhân, cuồng chém Thiên kiếp.
1792
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(7)
1791
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(6)
1790
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(5)
1789
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(4)
1788
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(3)
1787
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.(2)
1786
Ta là Cố Cẩm Niên, hôm nay vì Kiếm tu trong toàn thiên hạ, kiếm mở ra Thiên Môn.
1785
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(7)
1784
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(6)
1783
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(5)
1782
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(4)
1781
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(3)
1780
Trời không sinh Cố Cẩm Niên ta, Kiếm đạo muôn đời như đêm dài, kiếm đến!(2)