Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đại Kiếp Chủ

nhanha · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
86 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện ổn có nhanh có chậm, bố cục logic

không yy không não tàn 1 vợ HE (happy ending)