Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

27

Bình

155

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Đại Kiếp Chủ (Dịch) của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
10,000
3
3,400
4
1,800
5
1,000
6
600
7
1