Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

18

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Đại Lục Thiên Huyền (Bản Dịch)

Truyện có 1134 chương.
1
Trùng sinh
2
Lãnh Dĩnh Oánh
3
Vân Ngạo Tuyết
4
Hương diễm trị liệu
5
Thị trường giao dịch
6
Huyết lan đảm
7
Luyện dược sư hiệp hội
8
Bắt nạt tới cửa
9
Trứng nát
10
Khiếp sợ hội trưởng
11
Ba cái cùng tiến lên
12
Cửu Huyền Ngạo Thế quyết
13
La giáo quan
14
Thi giáo
15
Trả lễ lại
16
Quỳ xuống đất xin tha
17
Giáo huấn Chu Ngạn
18
Trữ vật giới chỉ
19
Xin viện trợ khu
20
Đại sư a
21
Đại địa võ hồn
22
Tam sinh võ hồn
23
Tu luyện trung tâm
24
Tụ Linh trận
25
Âm mưu quỷ kế
26
Liên tục đột phá
27
Hãm hại
28
Ni cô cũng điên cuồng
29
Ngậm máu phun người
30
Khẩu vị thật nặng
31
Hồn sư tháp
32
Sinh mệnh võ hồn
33
Địa võ sư
34
Nhận ta làm chủ
35
Mạnh mẽ làm mất mặt
36
Cuối cùng cũng thấy đại sư
37
Thành tâm lĩnh giáo
38
Luyện chế võ hồn
39
Sâu không lường được
40
Cuối kỳ đại khảo
41
Cùng đến khiêu khích
42
Nữ thần tụ hội
43
Hai cái cùng tiến lên
44
Tiêu Dao Du (1)
45
Tiêu Dao Du (2)
46
Hung hăng
47
Đột phá Linh Võ Cảnh
48
Lửa giận ngút trời
49
Lâm Hùng tức giận
50
Khí thế hùng hổ
51
Bức bách giao người
52
Xem trò vui
53
Hết thảy nắm lên đến
54
La Chiến kích động
55
Nổi lên mà kích
56
Kích động La Chiến
57
Xuất phát trở về tộc
58
So với hung hăng
59
Cái gọi là gia tộc
60
Lão gia tử ra tay
61
Cuồng đánh một trận
62
Sầu mi khổ nhãn
63
Trời lật rồi
64
Hãnh diện
65
Lão gia tử bạo phát
66
Thứ hỗn trướng
67
Khắp nơi cử động
68
Bản mệnh Hồn ấn
69
Kim châm đâm huyệt
70
Huyết Đao Trại
71
Ba loại kỳ độc
72
Diệp Huyền lập kế hoạch
73
Xin đợi đã lâu
74
La Chiến phát uy
75
Toàn quân diệt
76
Hồn Huyền Cương
77
Trầm trọng bi thống
78
Vinh dự gia tộc
79
Tiệc rượu mời
80
Liễu thự trưởng
81
Nhiệt tình như lửa
82
Hợp tác luyện chế
83
Bắt đầu trị liệu
84
Thần bí hồn lực
85
Thôn Phệ vũ hồn phát uy
86
Song phương hợp tác
87
Cải tiến kỹ thuật
88
Hắn là chó điên
89
Chó điên kêu loạn
90
Tiến vào hiến lễ
91
Thiên tâm hoàng quả
92
Ngưng hàn đan
93
Liên hợp hãm hại
94
Nửa đoạn mũi thương
95
Lãnh Thiên thái độ
96
Diệp gia phản kích
97
Đặc hiệu Hồi Huyết đan
98
Liên tiếp lấy ra
99
Điên cuồng tranh mua
100
Điên cuồng tranh mua (2)