Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

16

Vấn Đề

Thêm

Truyện Này Đã Bị Khóa

Đại Phụng Đả Canh Nhân (Bản Dịch)

Đại Phụng Gõ Mõ Cầm Canh Người

Truyện này đã được chuyển đến Đại Phụng Đả Canh Nhân