Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

1563

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Dâm Ma (5)

Luyện Khí Tầng Năm ·
5 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Cao Độ YY

Mỗi thằng đực rựa là 1 tên biến thái mà truyện này thể hiện nhiều cái biến thái của rất nhiều tên, trong đó ừm...cũng có ta nên ta đề cử.

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Cao Độ YY

Đồng nhân thể loại kiếm hiệp, hệ thống, tuy là sắc văn nhưng không có độc, tác giả là 1 người yếu đuối, chuyên cần, 1hơi 3 truyện, yêu thích đa thê

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay, nứ.. Từ đầu truyện đến cuối truyện anh em vào đọc nứ.. Cùng ta nào

Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Viết tiếp đi tác

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Cmn hảo truyện