Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

26

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Đan Hoàng Võ Đế (Bản Dịch)

Truyện có 1117 chương.
1117
Phát rồ
1116
Đó là mộng của ngươi
1115
Lại đến diễn võ trường
1114
Tam trọng môn (8)
1113
Tam trọng môn (7)
1112
Tam trọng môn (6)
1111
Tam trọng môn (5)
1110
Tam trọng môn (4)
1109
Tam trọng môn (3)
1108
Tam trọng môn (2)
1107
Tam trọng môn (1)
1106
Chí Tôn Kim Thành
1105
Chuyển giao Bất Tử Thiên Bia (2)
1104
Chuyển giao Bất Tử Thiên Bia (1)
1103
Dẫn hắn đi
1102
Cực cảnh khiêu chiến (8)
1101
Cực cảnh khiêu chiến (7)
1100
Cực cảnh khiêu chiến (6)
1099
Cực cảnh khiêu chiến (5)
1098
Cực cảnh khiêu chiến (4)
1097
Cực cảnh khiêu chiến (3)
1096
Cực cảnh khiêu chiến (2)
1095
Cực cảnh khiêu chiến (1)
1094
Ngu Thiên Khải
1093
Không ai nghĩ tới
1092
Đông Hoàng Hoa Thanh
1091
Nghịch thiên cải mệnh
1090
Bạo tẩu
1089
Số mệnh gặp phải
1088
Thả Lý Dần ra
1087
Danh hào Võ Hầu
1086
Chơi lớn một lần
1085
Làm ba ba
1084
Gió nổi mây phun
1083
Hành động chém đầu (2)
1082
Hành động chém đầu (1)
1081
Gió nổi mây phun
1080
Thức tỉnh thành công
1079
Đại Hoang Tù Thiên Trận
1078
Yêu Đồng quỷ dị
1077
Yêu Đồng quỷ dị
1076
Tỷ muội song sinh
1075
Cảm Giác Lại Tới
1074
Động lòng người
1073
Triệu Hoán Thần Binh
1072
Nghiêm Trị Không Tha
1071
Cứ nghĩ là nữ
1070
Quá Mất Mặt
1069
Thái Sơ Mệnh Hồn Đan
1068
Tức giận không thôi
1067
Thắng Làm Vua Thua Làm Giặc
1066
Sinh Mệnh Cam Lộ Thần Kỳ
1065
Quả thật có tác dụng
1064
Giết Khương Nghị
1063
Sát Cơ Phía Sau Hoang Đường (3)
1062
Sát Cơ Phía Sau Hoang Đường (2)
1061
Sát Cơ Phía Sau Hoang Đường (1)
1060
Toàn điên rồi (8)
1059
Toàn điên rồi (7)
1058
Toàn điên rồi (6)
1057
Toàn điên rồi (5)
1056
Toàn điên rồi (4)
1055
Toàn điên rồi (3)
1054
Toàn điên rồi (2)
1053
Toàn điên rồi (1)
1052
Anh Hồn Chiến Hỏa
1051
Cuồng chiến trong hoang dã (3)
1050
Cuồng chiến trong hoang dã (2)
1049
Cuồng chiến trong hoang dã (1)
1048
Tam Đầu Kim Sư
1047
Rắp tâm suy tính
1046
Bố cục
1045
Cổ La chạy (2)
1044
Cổ La chạy
1043
Bí mật bố trí
1042
Cố gắng thương lượng
1041
Yên lặng Đan Hoàng (2)
1040
Đan Hoàng Yên lặng (1)
1039
Phụ thân ta đâu?
1038
Sinh tử nghĩ cách cứu viện (4)
1037
Sinh tử nghĩ cách cứu viện (3)
1036
Sinh tử nghĩ cách cứu viện (2)
1035
Sinh tử nghĩ cách cứu viện (1)
1034
Dụ sát
1033
Dương mưu
1032
Suy tính từng bước
1031
Hoàng Kim Sư Vương
1030
Hỏi chuyện
1029
Rắp tâm
1028
Săn bắt Khương Nghị (7)
1027
Săn bắt Khương Nghị (6)
1026
Săn bắt Khương Nghị (5)
1025
Săn bắt Khương Nghị (4)
1024
Săn bắt Khương Nghị (3)
1023
Săn bắt Khương Nghị (2)
1022
Săn bắt Khương Nghị (1)
1021
Sóng gió ở Nam Bộ (5)
1020
Sóng gió ở Nam Bộ (4)
1019
Sóng gió ở Nam Bộ (3)
1018
Sóng gió ở Nam Bộ (2)