Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

Bình

Nhân Vật

Thêm

Đánh Dấu Từ Già Thiên Bắt Đầu

Thể loại Đồng Nhân
Trạng thái Còn tiếp
Số chương 949
Cập nhật

Giới Thiệu Truyện Đánh Dấu Từ Già Thiên Bắt Đầu

Xuyên qua Già Thiên đại thế giới, thức tỉnh đánh dấu hệ thống, khởi đầu liền cự tuyệt phú bà truy cầu! Đánh dấu thu hoạch được một đôi Trùng Đồng!

Bên trong Đại Lôi Âm Tự đánh dấu, thu hoạch được 5✰ ban thưởng Đế Ấn Quyết!

Bên trong Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu, thu hoạch được 7✰ ban thưởng Bất Diệt Huyền Công!

Tại phía trên trời xanh đánh dấu, thu hoạch được 10✰ ban thưởng Tạo Hóa Ngọc Điệp!

Chiến cổ tộc, đạp cấm khu, chưởng sinh tử, khống luân hồi!

Chư thiên vạn giới, cuồn cuộn hồng trần, đều lưu lại dấu chân của hắn!

Truyền thuyết của Huyền Thiên Đế, từ Thái Sơn Cửu Long Kéo Quan Tài bắt đầu!

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đánh Dấu Từ Già Thiên Bắt Đầu!