Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

5

Bình

72

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh (Dịch)

lanhlungboyyy2 · Phàm Nhân ·
20 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện rất hay đẩy kim phiếu xin code

lão_hạc_198 · Luyện Khí Tầng Tám ·
20 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Yy cao, đọc giải trí nhẹ nhàng

hcn456 · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện hay,đọc giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng rất tốt.

MB_Boss · Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, thích hợp để giải trí!

OverLordKing · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Thể loại vô địch lưu, main không sợ trời không sợ đất chỉ sợ vợ, pha thêm chút hài hước, rất hợp để giải trí! Chống chỉ định cho dân FA.