Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

35

Bình

100

Nhân Vật

4

Thêm

Đề cử / Review truyện Đấu La Đại Lục (35)

Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
10 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc truyện hay,xem phim 3d cũng hay

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay, đọc 2 lần r không chán

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, nội dung hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay và lôi cuốn

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hay đọc hấp dẫn

Phàm Nhân ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay hấp dẫn

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay

Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất đáng để đọc. Hay logic có thắt mở rỏ ràng

Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện rất hay,rất đáng đọc nha