Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đấu Thần

Catwang · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Cao Độ YY

cũng dc nhưng mà cần fix lại mấy chương ảnh thành dạng text đọc cho đỡ khó chịu . nhiều nữ nhân miêu tả khá ok