Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

87

Bình

1190

Nhân Vật

4

Thêm

Đề cử / Review truyện Đế Bá (dịch edit) (87)

Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Bộ này hay có team nào dịch tiếp không ?

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra full chương chưa vậy mọi người?

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cái hố này... quá lớn đi rồi

Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Tiếc là không ra thêm 🥲

Trúc Cơ Sơ Kỳ ·
1 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Tuyệt vời bánh cuốn

Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay a

Luyện Khí Tầng Năm ·
5 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đặng Đắc Chi mặt ***

Hợp Thể Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ai đạo tâm vững thì hãy đọc nhé

Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
3.5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc tầm 3k chương là nản

Luyện Khí Tầng Chín ·
0 Kim Phiếu
5
Đánh Giá
Thấp Độ YY

đọc phê thật, có tác phẩm nào giống vậy nữa không mn?