Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

68

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đế Cuồng

Truyện có 56 chương.
1
Một giấc ngủ say, một khởi đầu mới
2
Trường Sinh thể
3
Ta là Độc Cô Minh
4
Cuồng nhân
5
Lựa chọn giết ngược lại
6
U Minh cấm địa
7
Không thể là địch
8
Cửa ải đầu tiên
9
Trực tiếp bay lên
10
Kế hoạch đáng sợ
11
Cướp hết
12
Quyết đấu thiên kiêu
13
Thương lượng
14
Thiên kiêu chiến
15
Bị đe doạ cũng giống được ăn tiên dược
16
Một tên cuồng nhân
17
Những thế lực chính ở Nam Hoang
18
Hô Phong
19
Vị Minh Vương cuối cùng
20
Thiếu niên Thao Thiết
21
Mộng hồi thái cổ
22
Diêm La Tam Trảm
23
Thật thật giả giả
24
Gặp lại Thao Thiết
25
Đánh!
26
Tiếng thở dài của Bất Động
27
Quá bất công!
28
Tới Chân Đại Đạo
29
Dự cảm bất an
30
Ngươi là ác ma!
31
Điểm bất thường của Hư Thần kinh
32
Tôn ma xuất hiện
33
Truyền nhân vô sỉ đại đạo
34
Chiến Vương Lục
35
Người này ta muốn
36
Muốn lưu lại một hy vọng khác
37
Tâm ma xuất thế
38
Nhiếp Hồn
39
Bồi ngài một kiếp
40
Quần hùng tề tựu
41
Nam Hoang ảm đạm
42
Rơi vào huyết hà
43
Kiếp!
44
Ai mới là mạnh nhất thế hệ này?
45
Kế dương đông kích tây của Đinh trưởng lão
46
Thiên địch?
47
Rời khỏi đáy sông
48
Dưới chí tôn đều không đủ mạnh
49
Đâu là con đường để trở thành cường giả?
50
Minh Yêu Biến!
51
Sơn Hà Đồ bị tàn phá
52
Gặp lại người quen
53
Bá đạo
54
Phát lời thề độc
55
Thế nào là đao?
56
Phân thân Chân Võ
Chọn khoảng: 1 - 56