Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

22

Bình

291

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Đệ Nhất Danh Sách (Bản dịch) của tác giả Hội Thuyết Thoại Trửu Tử

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
21,200
2
10,000
3
3,000
4
2,000
5
200
6
200
8
200
9
200
10
200
12
156
14
20
16
10