Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đệ Nhất Thần Thâu

Uchiromasuu12 · Luyện Khí Tầng Chín ·
1 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Mong tới lúc mani trộm khắp thế gian quá

tqhien123 · Luyện Khí Tầng Tám ·
95 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay