Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

130

Nhân Vật

4

Thêm

Danh sách chương truyện Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh .

Truyện có 102 chương.
1
chương 1: Xa lạ .
2
Chương 2 Thằng Trâu ,Thằng Sứt
3
Chương 3 : Rất dễ chết .
4
chương 4 : Chiến tranh Trịnh-Nguyễn 1648.
5
chương 5 : Gói Khuyến Mại Chuyển Sinh
6
Chương 6 : Phiên Bản Nâng Cấp - Con Người 2.0
7
Chương 7 : Thị Linh Con Ông Văn Lúy
8
Chương 8: Kỹ Thuật chiến đấu hai tay - Quyền Anh.
9
Chương 9 : Khác biệt về đẳng cấp
10
Chương 10: Tỉ lệ tử vong và dân số thời Trịnh - Nguyễn .
11
Chương 11 : Nuốt Sao Trôi
12
Chương 12 : Trổ tài nấu ăn .
13
Chương 13 : Sơn Trân Hải Vị Nhà Quan To.
14
Chương 14 : Triển Khai .
15
Chương 15 : Phương pháp luyện tập của người hiện đại.
16
Chương 16 : Sơn Tặc (1)
17
Chương 17 : Sơn Tặc (2)
18
Chương 18 : 3000 cân lương thực và 50 lạng bạc .
19
Chương 19 : Đối ứng .
20
Chương 20 : Không chỗ để đi .
21
Chương 21 : Trảm Mã Đao
22
Chương 22 : Phục kích tóm gọn .
23
Chương 23 : Phủ đầu .
24
Chương 24 :Liều chết đánh nhau - Hai đao bay đầu.
25
Chương 25 : Giới hạn của cơ thể .
26
Chương 26 : Uy Tín .
27
Chương 27 : Anh em họ Phan .
28
Chương 28 : Mai phục - Chém Phan Văn Lâm .
29
Chương 29 : Hổ lạc bầy dê .
30
Chương 30 : Ăn chia chiến lợi phẩm
31
Chương 31 :Cuối năm .
32
Chương 32 : Thu thuế - Binh lực thời Lê Trung Hưng.
33
Chương 33 : Tết .
34
Chương 34 :Võ thuật hiện đại và võ thuật truyền thống.
35
Chương 35 :Thả Trâu
36
Chương 36 : Bọn Làng Đoài .
37
Chương 37 : Đến cửa làm loạn .
38
Chương 38: Danh bất hư truyền .
39
Chương 39:Vớ bở to.
40
Chương 40 : Bái sư .
41
Chương 41 : Thử Thách.
42
Chương 42 : Đi săn .
43
Chương 43 : Người quen cũ .
44
Chương 44 :Phục sát .
45
Chương 45: Liều mạng đánh giết 1vs3 .
46
Chương 46: Chém giết sinh tử.
47
Chương 47: Thân Thế của Nguyễn Văn Lúy .
48
Chương 48 : Cầy tơ bảy món .
49
Chương 49: Lễ bái sư .
50
Chương 50:Truyền dạy võ nghệ -Đao Xung Thiên.
51
Chương 51 : Truyền dạy võ nghệ (2)
52
Chương 52 :
53
Chương 53: Xã hội thời Thanh Đô Vương -Trịnh Tráng (1650)
54
Chương 54 :Nông Nghiệp Những Năm 1650.
55
Chương 55 : Nguyễn Bành .
56
Chương 56 : Tình Cảm Lứa Đôi.
57
Chương 57: Truyện Lục Vân Tiên .
58
Chương 58 : Kiếm Tiền.
59
Chương 59 :Lên Huyện.
60
Chương 60: Sách vở đắt đỏ .
61
Chương 61 : Mãnh Hổ bang.(1)
62
Chương 62: Mãnh Hổ bang.(2)
63
Chương 63: Siêu Bịp.
64
Chương 64 : Nhuộm Răng.
65
Chương 65 : Học đao .
66
Chương 66 : Bán Sách.
67
Chương 67 : Sự Du Nhập Hỏa Khí Thời Chúa Trịnh.
68
Chương 68 :Mua May Bán Đắt.
69
Chương 69 : Hai Tháng.
70
Chương 70 : Áp Hàng(1)
71
Chương 71 : Áp Hàng (2)
72
Chương 72 : Khởi Hành .
73
Chương 73 : 13 Trấn Thời Hậu Lê .
74
Chương 74 : Người Ăn Thịt Người .
75
Chương 75 : Người Ăn Thịt Người (2)
76
Chương 76 : Thời Đại Khốn Nạn .
77
Chương 77: Cướp Đường .
78
Chương 78 : Cướp Đường (2)
79
Chương 79 : Ác chiến Phủ Quỳ Châu .
80
Chương 80 : Kiểm kê thương vong .
81
Chương 81: Phủ Lâm an huyện Hà Tĩnh.
82
Chương 82 : Kết thúc quyển thứ nhất " Xuyên Không trở về" .
83
Quyển Thứ 2 " Bá Đao "
84
Chương 84 : Trở Về .
85
Chương 85 :Quán Cơm Lợn Béo .
86
Chương 86 : Công Tử Con Tri Phủ .
87
Chương 87 : Việc Ác Bất Tận.
88
Chương 88:
89
Chương 89 : Hổ Dữ Ăn Người .
90
Chương 90:Săn Hổ .
91
Chương 91 : Hổ Gầm Vang Trời .
92
Chương 92 : Vang Danh Thiên Hạ !!
93
Chương 93 :Nguyễn Bành Đi Thi.
94
Chương 94 :Xuất Phát .
95
Chương 95: Lại Gặp Dương Văn Lễ.
96
Chương 96 : Phong Ba Quán Nước -Ác Tận.
97
Chương 97 : Trấn Thanh Hóa .
98
Chương 98 :Tác Dụng Của Đao Kiếm .
99
Chương 99 :
100
Chương 100 :Thi Cử.
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 103