Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

155

Nhân Vật

4

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh . (4)

Trảm Mã Đao

dài 1m5 , chuôi đao 40cm

Nguyễn Bành

Thư sinh nhà nho , anh của Quang Anh

Thị Linh

Con Ông Lúy , em Nguyễn BÀnh

Ông Lúy

Chủ nhà , võ nghệ cao siêu