Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

130

Nhân Vật

4

Thêm

Ủng Hộ Truyện Đi Một Lần Về Thời Trịnh - Nguyễn Phân Tranh . của tác giả Davis Vũ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2200
2
680
3
200