Tải App

Diễn Đàn

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Địa Cầu Đệ Nhất Kiếm (Dịch)

Logorizon · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay, có thể thấy tác giả có mục tiêu khá rộng từ những thông tin nhỏ nhặt xuyên suốt bộ truyện tới giờ, từ nữ thi thần bí cùng nguyệt cung chưa lộ diện và nhưng tiên nhân...