Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

25

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện [ Dịch ] Live Stream Ăn Boss [ Thực Tế Ảo ]

Linhthuy381 · Phàm Nhân ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hài. Vả mặt. Đọc giải trí ổn. Bàn tay vàng.

Đánh giá 10* vì chỉ là phàm nhân nên kh cho 10* được ¬°¬