Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Thông Tin Truyện

Điểm Tướng Tiên

Điểm Tướng Tiên

Đông Gia Ninh

Link Truyện
https://truyenyy.vip/tr/d408p6ge/
Số Chương
1
Số Chữ
11962
Số Chữ Trung Bình Chương
3832
Tốc Độ Ra Chương
Tạo Lúc
00:24 09/01/2022
Đăng Chương 1
21:32 14/01/2022
Cập Nhật Gần Nhất
21:24 18/01/2022
Trạng Thái
Còn tiếp