Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Thông Tin Truyện

Diễn Tinh Huyền Học Đại Sư Ở 70

Diễn Tinh Huyền Học Đại Sư Ở 70

Băng Trừng

Link Truyện
https://truyenyy.link/tr/64g1loq4
Số Chương
8
Số Chữ
23135
Số Chữ Trung Bình Chương
2575
Tốc Độ Ra Chương
2 Chương/Tuần
Tạo Lúc
13:28 09/09/2022
Đăng Chương 1
13:33 09/09/2022
Cập Nhật Gần Nhất
19:37 04/10/2022
Trạng Thái
Còn tiếp
Thành Viên Phụ Trách
37707
PiDau
Trưởng nhóm