Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

50

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm (Dịch)

Truyện có 197 chương.
1
Lắc xúc xắc mười một năm, một sáng khí vận đỉnh cấp
2
Sáu đạo linh thể, đỉnh cấp linh căn (1)
3
Sáu đạo linh thể, đỉnh cấp linh căn (2)
4
Luyện Khí cảnh tầng bảy, mị lực chết tiệt
5
Ma tu hiếp bức, khen thưởng kiếm pháp
6
Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, chuẩn bị Trúc Cơ (1)
7
Tuyệt Chỉ Thần Kiếm, chuẩn bị Trúc Cơ (2)
8
Bái nhập Ngọc Thanh tông, tu luyện Hắc Hỏa Linh Căn
9
Hi Tuyền tiên tử, độ hảo cảm tăng trưởng
10
Nguyên Anh sư phụ, chỉ kém Lôi linh khí (1)
11
Nguyên Anh sư phụ, chỉ kém Lôi linh khí (2)
12
Trúc Cơ cảnh tầng ba, Mạc Phục Cừu
13
Bạn tốt bi thảm, thiện cảm của đại sư huynh
14
Trúc Cơ cảnh tầng chín, cơ duyên của Thụ Yêu (1)
15
Trúc Cơ cảnh tầng chín, cơ duyên của Thụ Yêu (2)
16
Thất trọng Huyễn Bộ, Vạn Yêu Giới
17
Yêu thú thần bí, chưởng giáo mất tích
18
Yêu Vương, thu được kiếm pháp tuyệt thế (1)
19
Yêu Vương, thu được kiếm pháp tuyệt thế (2)
20
Kiếm ảnh xuất, yêu thú vẫn
21
Diện bích hối lỗi trăm năm, Tiên Thiên động phủ (1)
22
Diện bích hối lỗi trăm năm, Tiên Thiên động phủ (2)
23
Tu sĩ Đại Thừa chuyển thế, tu vi tăng nhiều
24
Đệ tử thân truyền, thu được Cửu Long Trừ Ma Ấn (1)
25
Đệ tử thân truyền, thu được Cửu Long Trừ Ma Ấn (2)
26
Tâm ý của Hình Hồng Tuyền, lục hệ linh căn Trúc Cơ chín tầng
27
Trấn áp thái thượng trưởng lão!
28
Thiên Cương Kim Thân, Chu Phàm thế không thể đỡ! (1)
29
Thiên Cương Kim Thân, Chu Phàm thế không thể đỡ! (2)
30
Thu được Linh Bảo, Kim Thiền Huyền Thần Y
31
Được Tiên Thiên động phủ, mục tiêu Kim Đan cảnh (1)
32
Được Tiên Thiên động phủ, mục tiêu Kim Đan cảnh (2)
33
Thành tựu Kim Đan, Kỳ Lân kiếm
34
Tăng độ yêu thích, toàn năng sư tỷ
35
Thiên Sinh Ma Thai Trần Tam Thiên (1)
36
Thiên Sinh Ma Thai Trần Tam Thiên (2)
37
Chào Ma Thai, tại hạ Tào Tháo, Kim Đan cảnh tầng chín
38
Mục tiêu Nguyên Anh, cảnh còn người mất (1)
39
Mục tiêu Nguyên Anh, cảnh còn người mất (2)
40
Nghiền giết Nguyên Anh năm tầng, Hóa Thần ma giáo
41
Thần thông, Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm! (1)
42
Thần thông, Thiên Tru Quỷ Thần Kiếm! (2)
43
Mười bước giết một người, xong chuyện phất tay áo rời đi!
44
Bản tọa chính là Hóa Thần! (1)
45
Bản tọa chính là Hóa Thần! (2)
46
Kiếm trảm Hóa Thần, Thường Sơn Triệu Tử Long
47
Đại ma đầu Dung Hư cảnh
48
Trảm Thần trưởng lão, Nguyên Anh tầng hai (1)
49
Trảm Thần trưởng lão, Nguyên Anh tầng hai (2)
50
Huyết mạch Yêu Thánh, đồ đệ hiến cơ duyên
51
Nguyên Anh tầng bốn, thiên phú (1)
52
Nguyên Anh tầng bốn, thiên phú (2)
53
Thoa Y(1) thánh giáo, phát hiện mật thám
54
Tru sát trưởng lão, Yêu Thánh thần sủng (1)
55
Tru sát trưởng lão, Yêu Thánh thần sủng (2)
56
Nhân vật phong vân, Trúc Cơ tầng chín khủng bố
57
Tu vi đột phá, công pháp Yêu Thánh (1)
58
Tu vi đột phá, công pháp Yêu Thánh (2)
59
Hoàng Cực Hạo khiêu chiến
60
Linh Bảo phòng ngự lục phẩm, trưởng lão trọng thương (1)
61
Linh Bảo phòng ngự lục phẩm, trưởng lão trọng thương (2)
62
Đại Hội Tiên Vực, thập tôn Hóa Thần
63
Thiên sinh đạo tâm, sự quan tâm đến từ Ma quân
64
Kết làm đạo lữ, thần thông Cân Đấu Vân (1)
65
Kết làm đạo lữ, thần thông Cân Đấu Vân (2)
66
Thành tựu Hóa Thần, Vạn Kiếm Thần Tông
67
Ma quân tặng (1)
68
Ma quân tặng (2)
69
Giáo chủ lo lắng
70
Thánh giáo đột kích, Hoá Thần cảnh tầng chín
71
Hoàng Tôn Thiên hoảng hốt, Thường Sơn là tông môn nào? (1)
72
Hoàng Tôn Thiên hoảng hốt, Thường Sơn là tông môn nào? (2)
73
Cửu tinh Đạp Linh Ngoa, Hỗn Độn Thiên Cẩu
74
Cửu Đỉnh chân nhân, Như Lai Chú (1)
75
Cửu Đỉnh chân nhân, Như Lai Chú (2)
76
Sao chổi Thiên Đình, thiên phú tuyệt luân
77
Hóa Thần cảnh tầng năm, sống lại vô hạn (1)
78
Hóa Thần cảnh tầng năm, sống lại vô hạn (2)
79
Thượng cổ cấm địa, tấm bảng gỗ thần bí
80
Tứ phẩm Linh Bảo, truyền nhân của Độc Vương (1)
81
Tứ phẩm Linh Bảo, truyền nhân của Độc Vương (2)
82
Hóa Thần cảnh tầng tám, Ách Vận Thư
83
Chuẩn bị đột phá, nhiệm vụ cơ mật của sao chổi (1)
84
Chuẩn bị đột phá, nhiệm vụ cơ mật của sao chổi (2)
85
Cuối cùng cũng thành tựu Dung Hư cảnh! Pháp bảo bạn sinh!
86
Tu chân giới đặc sắc, chưởng giáo muốn chạy trốn (1)
87
Tu chân giới đặc sắc, chưởng giáo muốn chạy trốn (2)
88
Mười chín tông môn đánh Ngọc Thanh tông!
89
Sức mạnh nguyền rủa thần bí (1)
90
Sức mạnh nguyền rủa thần bí (2)
91
Tô Kỳ cảm động, Dung Hư cảnh đột kích
92
Tông chủ, tiến công nữa không? (1)
93
Tông chủ, tiến công nữa không? (2)
94
Dung Hư cảnh tầng ba, đồ đệ không bớt lo
95
Thái Cổ Linh Tham, ba lựa chọn tu hành!
96
Tiếp tục đột phá, đặc biệt quan tâm (1)
97
Tiếp tục đột phá, đặc biệt quan tâm (2)
98
Dung Hư cảnh tầng năm, đại năng khách khanh
99
Chân Vũ giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo (1)
100
Chân Vũ giáo, Vạn Cổ Kiếm Đạo (2)
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 197