Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

19

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

huy383mau · Luyện Khí Tầng Sáu ·
0 Kim Phiếu
20 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay