Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

19

Bình

270

Nhân Vật

2

Thêm

Danh sách chương truyện Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch)

Truyện có 956 chương.
956
Dạ Vô Ngân Chột Dạ (2)
955
Dạ Vô Ngân Chột Dạ (1)
954
Tổ Hợp Ba Người Bạn Thân
953
Phỏng Đoán (2)
952
Phỏng Đoán (1)
951
Tiến Về Đế Đô (2)
950
Tiến Về Đế Đô (1)
949
Tác Hợp Thất Bại (2)
948
Tác Hợp Thất Bại (1)
947
Vu Hành Thiên
946
Rời Khỏi Thánh Vực (2)
945
Rời Khỏi Thánh Vực (1)
944
Tô Huyền Lo Lắng, Diệp Phàm Bành Trướng (2)
943
Tô Huyền Lo Lắng, Diệp Phàm Bành Trướng (1)
942
Chuyển Buồn Thành Vui (2)
941
Chuyển Buồn Thành Vui (1)
940
Ba Người Đi Lại
939
Phong Ba Mất Tích (2)
938
Phong Ba Mất Tích (1)
937
Luyện Đan (2)
936
Luyện Đan (1)
935
Mọi Việc Đều Thuận Lợi (2)
934
Mọi Việc Đều Thuận Lợi (1)
933
Sư Đồ Bóp Lẫn Nhau
932
Tiên Hạ Thủ Vi Cường (2)
931
Tiên Hạ Thủ Vi Cường (1)
930
Cạnh Tranh Công Bằng (2)
929
Cạnh Tranh Công Bằng (1)
928
Sư Đồ Va Chạm
927
Tâm Loạn Như Ma (2)
926
Tâm Loạn Như Ma (1)
925
Lôi Kéo (2)
924
Lôi Kéo (1)
923
Cố Hồng Y sa bẫy
922
Thái độ Hoa Phi Huyên (2)
921
Thái độ Hoa Phi Huyên (1)
920
Răn dạy
919
Yêu nữ tâm loạn như ma
918
Công tử dừng bước (2)
917
Công tử dừng bước (1)
916
Bị Đá Lần Hai
915
Hoa Giải Ngữ (2)
914
Hoa Giải Ngữ (1)
913
Ngăn Cách
912
Âm Nguyệt Tông
911
Hộ tống
910
Khuyên răn (2)
909
Khuyên răn (1)
908
Đào Chân Tường
907
Ly Gián
906
Gặp Nhau
905
Tô Huyền Trọng Thương (2)
904
Tô Huyền Trọng Thương (1)
903
Kiếm Đến
902
Cô Lập Tô Huyền (2)
901
Cô Lập Tô Huyền (1)
900
Dốc Toàn Bộ Lực Lượng
899
Triệt để quyết liệt
898
Thăng cấp hào quang (2)
897
Thăng cấp hào quang (1)
896
Yêu cầu chân dung
895
Nữ Tử Áo Đỏ Thần Bí
894
Tô Huyền
893
Tô Huyền
892
Cầu Viện
891
Vương Gia Bá Đạo
890
Tiên Thiên Linh Thể (2)
889
Tiên Thiên Linh Thể (1)
888
Thánh Vực
887
Vương Vạn Lý
886
Thiên Bảng Hiện Thế (2)
885
Thiên Bảng Hiện Thế (1)
884
Mời
883
Long Thiên Sơn Bái Sư
882
Diệp Huyền Thiên Bại Trận (2)
881
Diệp Huyền Thiên Bại Trận (1)
880
Bàn Long Ti
879
Phong Vân Hội Tụ
878
Dạ Vô Ngân
877
Ngày Quyết Chiến (2)
876
Ngày Quyết Chiến (1)
875
Người Thả Câu
874
Diệp Huyền Thiên ước chiến Long Thiên Sơn
873
Thứ Hai Địa Bảng (2)
872
Thứ Hai Địa Bảng (1)
871
Ở lại vì ta
870
Mẫu Tử Ngoan Độc
869
Diệp Phàm hành động
868
Ngồi mát ăn bát vàng (2)
867
Ngồi mát ăn bát vàng (1)
866
Cướp đoạt thành công
865
Nhận lời mời hộ vệ
864
Thất Sách (2)
863
Thất Sách (1)
862
Đến Thượng Hải
861
Thẳng Thắn
860
Tiến Về Thượng Hải
859
Giám Đốc Nữ Chính Mỹ Nữ (2)
858
Giám Đốc Nữ Chính Mỹ Nữ (1)
857
Ngả Bài