Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

19

Bình

270

Nhân Vật

2

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái (Dịch) (2)

Vương Hạo Nhiên

Nhân vật chính

Main tính cánh trầm ổn, sở hưu Hệ Thống Siêu Cấp Đại Phản Phái

Hứa Mộ Nhan

Nhân vật chính

Nữ chính đầu tiên xuất hiện trong truyện