Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

23

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dư Nhân vòng(NP, cao H, incest)

Hoii · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
5 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ngày cho chục chap đi đọc cho sướng ông ơi 🤩🤩🤩