Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Dư Sinh Hữu Nhai

HạoCa · Luyện Khí Tầng Hai ·
5 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Không biết nói gì nhiều ngoại trừ việc truyện rất đáng đọc