Tải App

Đăng Truyện

Liên Hệ QTV

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Duy Ngã Độc Lộ

Truyện có 159 chương.
159
Địa vị
158
Chung kết
157
Chịu thua
156
Xà thiếu
155
Chiến khởi
154
Khảo nghiệm
153
Tụ tập
152
Vân động
151
Trống đồng
150
Mệnh Binh
149
Viên mãn
148
Khảo nghiệm (hạ)
147
Khảo nghiệm
146
Trường thương
145
Cổ Lưu
144
Lưu Tông
143
Nữ nhân
142
Rời đi
141
Kết thúc
140
Trảm Sư
139
Ngũ cấp
138
Phong. . .Thủy. . .
137
Chiến luyện
136
Chiến khởi
135
Chờ đợi
134
Tụ tập
133
Kịch chiến
132
Thành vỡ
131
Thú triều
130
Nghe lén
129
Rình gái
128
Sa hành
127
Mua sắm
126
Phần Thiên
125
Tứ Ấn
124
Ngưng Ấn
123
Sát Lang
122
Bố cục
121
Thể tu
120
Đồ trại
119
Tập sát
118
Sỉ nhục
117
Ma Kết
116
Đệ nhất
115
Đông Bá
114
Nhân Mã
113
Nhân sinh
112
Xuất thủ
111
Xích Thành
110
Phút cuối
109
Tự do
108
Ma Thể
107
Bỉ Ngạn
106
Địa Sát
105
Bách Việt?
104
Thạch thất
103
Vị kỷ
102
Di họa
101
Yêu Lâm
100
Khí vận
99
Nam Phong
98
Thiên Nguyệt
97
Phi Vân
96
Hoành không
95
Như Nguyệt
94
Hắc vũ
93
Đạp Thủy
92
Hậu hội. . .
91
Lạc Hà
90
Khí chất
89
Anh hùng?
88
Trí tuệ
87
Chiến khởi
86
Lạc Nhạn
85
Gặp người
84
Lạc đường
83
Tử cục?
82
Chạy trốn
81
Bảo Bình?
80
Cường giả
79
Địa phủ?
78
Minh Hà
77
Hung khí
76
Thảm cảnh
75
Tàn sát
74
Truy đuổi
73
Bại lộ
72
Lên đường
71
Kiểm kê
70
Người quen?
69
Sát cục
68
Dị biến
67
Tụ hội
66
Hoàng tước
65
Bách Hiểu
64
Kiếm khách
63
Phế phẩm
62
Đấu phú (tiếp)
61
Ra tay
60
Phượng Vũ
Chọn khoảng: 159 - 60 59 - 1