Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

14

Bình

322

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hắc Ám Vương Giả (Dịch)

Truyện có 1227 chương.
1227
Hai mươi bảy giây (3)
1226
Hai mươi bảy giây (2)
1225
Hai mươi bảy giây
1224
Linh quang (3)
1223
Linh quang (2)
1222
Linh quang
1221
Trở về
1220
Sơ hở duy nhất (3)
1219
Sơ hở duy nhất (2)
1218
Sơ hở duy nhất
1217
Kiểm soát (3)
1216
Kiểm soát (2)
1215
Kiểm soát
1214
Ma ngân thứ ba (2)
1213
Ma ngân thứ ba
1212
Đến nơi (2)
1211
Đến nơi
1210
Ác ma (2)
1209
Ác ma
1208
Cuộc chiến Vương giả (3)
1207
Cuộc chiến Vương giả (2)
1206
Cuộc chiến Vương giả
1205
Giáng lâm (3)
1204
Giáng lâm (2)
1203
Giáng lâm
1202
Hỏa Điểu (2)
1201
Hỏa Điểu
1200
Đại lục phía Đông (2)
1199
Đại lục phía Đông
1198
Bại lộ
1197
“Trường sinh” (2)
1196
“Trường sinh”
1195
Pha đứt khó hiểu (2)
1194
Pha đứt khó hiểu
1193
Khởi nguồn của thảm họa
1192
“Địch An” (2)
1191
“Địch An”
1190
Một đời (2)
1189
Một đời
1188
Cơn thịnh nộ
1187
Ngươi…bao nhiêu tuổi? (2)
1186
Ngươi…bao nhiêu tuổi?
1185
Ăn thần (3)
1184
Ăn thần (2)
1183
Ăn thần
1182
Không đường về
1181
Con đường Vương giả (2)
1180
Con đường Vương giả
1179
Ra khỏi lồng (2)
1178
Ra khỏi lồng
1177
Canh thịt
1176
Ta từng là Vương giả (2)
1175
Ta từng là Vương giả
1174
Giam cầm (2)
1173
Giam cầm
1172
Vật thí nghiệm
1171
Căn cứ (2)
1170
Căn cứ
1169
Cấm kỵ của việc băng hóa (2)
1168
Cấm kỵ của việc băng hóa
1167
Thất bại rút lui (2)
1166
Thất bại rút lui
1165
Hiệu quả kỳ diệu (2)
1164
Hiệu quả kỳ diệu
1163
Đứt chân (2)
1162
Đứt chân
1161
Cuộc chiến khó khăn
1160
“Hoang Thần” quyết đấu
1159
“Dana” (5)
1158
“Dana” (4)
1157
“Dana” (3)
1156
“Dana” (2)
1155
“Dana”
1154
Sai lầm (3)
1153
Sai lầm (2)
1152
Sai lầm
1151
Song ma ngân (3)
1150
Song ma ngân (2)
1149
Song ma ngân
1148
Công kích (3)
1147
Công kích (2)
1146
Công kích
1145
Liệt diễm hồn tinh (3)
1144
Liệt diễm hồn tinh (2)
1143
Liệt diễm hồn tinh
1142
Xác sống đất hoang
1141
Sợ hãi (3)
1140
Sợ hãi (2)
1139
Sợ hãi
1138
Đào binh dị tộc (3)
1137
Đào binh dị tộc (2)
1136
Đào binh dị tộc
1135
Đại nghịch bất đạo (3)
1134
Đại nghịch bất đạo (2)
1133
Đại nghịch bất đạo
1132
Hướng về phía trước (3)
1131
Hướng về phía trước (2)
1130
Hướng về phía trước
1129
Đấu trí (3)
1128
Đấu trí (2)