Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Hàng Tỉ Lần Thiên Phú, Ta Đọc Sách Có Thể Biến Cường

Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Còn tiếp
Số chữ 1,026,776
Cập nhật
Năm xuất bản 2016

Giới Thiệu Truyện Hàng Tỉ Lần Thiên Phú, Ta Đọc Sách Có Thể Biến Cường

Lâm Tu xuyên việt tới linh khí hồi phục thế giới, yêu thú hoành hành, cường giả như rừng, đáng tiếc trời sinh kẻ bất lực, gặp dùng mọi cách làm nhục.

May thời khắc mấu chốt kích hoạt 【 Siêu Thần Duyệt Đọc hệ thống 】, thuận tiện tặng ức vạn lần thiên phú, để cho Lâm Tu hưởng thụ treo trung treo dễ chịu, đủ loại công pháp võ thuật giây tốc độ lĩnh ngộ.

Đọc « Bách Luyện Thành Thần » , đạt được 【 Thần Cấp Luyện Khí Quyết 】, chế tạo thần cấp nhục thân cơ sở, từ hàng bắt đầu vẫy người khác mười cái đường phố.

Đọc « Đấu Phá Thiên Khung » , khen thưởng 【 Đấu Khí 】, lấy khí giết người, ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp.

Đọc « Tuyệt Thế Đan Thần » , đạt được 【 Vạn Giới Luyện Đan Thuật 】, Luyện Đan cường vô địch, thành tựu đỉnh cấp Luyện Đan Sư.

Đọc « Tuyệt Thế Đan Thần » , đạt được 【 Cửu Thiên Chân Long Đỉnh 】, không chỉ có thần cấp Luyện Đan, còn có thể tiến hóa dung hợp dược liệu, hợp thành đan dược cao cấp.

Đọc « Đấu La Truyền Thuyết » , khen thưởng 【 Phần Quyết 】, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ, thiêu hủy hết thảy, đốt sạch thế gian vạn vật!

Từ đạt được hệ thống sau đó, Lâm Tu cả ngày đọc chỉ có: Học tập cho giỏi, Thiên Thiên Hướng Thượng

// đang ra 900 Chương

Đại khái sảng văn, các vị logic phái xin cân nhắc trước khi vào, vì vấn đề bản quyền nên tên truyện có thể có sai khác !

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hàng Tỉ Lần Thiên Phú, Ta Đọc Sách Có Thể Biến Cường!