Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện [Harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính

Truyện có 43 chương.
1
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 1: Văn Phòng Độc Dược
2
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 2: Chậu Tưởng Ký
3
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 3: Ai Nên Tội
4
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 4: Bí Mật Của Scabbers
5
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 5: Cô Gái Amy
6
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 6: Sirius. Black
7
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 7: Sự Khác Thường Của Amy
8
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 8: Lễ Giáng Sinh
9
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 9: Gặp Gỡ Tại Spinner’s End
10
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 10: Say Rượu
11
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 11: Nỗi Đau Của Hai Người
12
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 12: Quay Về Trường Học Và Trường Sinh Linh Giá
13
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 13: Sự Thay Đổi Của Harry
14
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 14: Không Thể Quên Anh
15
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 15: Thỏa Hiệp
16
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 16: Quá Độ
17
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 17: Ba Người
18
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 18: Vô Đề
19
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 19: Tình Yêu Hèn Mọn
20
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 20: Quidditch World Cup
21
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 21: Khai Giảng
22
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 22: Chiếc Cốc Lửa
23
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 23: Đấu Với Rồng
24
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 24: Người Quan Trọng Nhất
25
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 25: Ngoài Ý Muốn
26
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 26: Em Muốn Một Gia Đình Có Anh
27
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 27: Trận Đấu Cuối Cùng
28
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 28: Chủ Hồn X Chết Trẻ
29
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 29:  em Đến Tìm Anh
30
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 30: Gặp Nhau
31
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 31: Chung Sống
32
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 32: Nói Chuyện
33
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 33: Hẻm Xéo
34
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 34: Gặp Gỡ
35
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 35: Máy Thai
36
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 36: Lucius Malfoy
37
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 37: Trở Lại Hogwarts
38
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 38: Vô Đề
39
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 39: Làm Khách Tại Trang Viện Malfoy
40
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 40: Hành Động
41
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 41: Thay Đổi Hết Thảy
42
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 42: Sinh Con
43
[harry Potter Đồng Nhân] Yêu Ngươi Đã Trở Thành Thiên Tính - Chương 43: Draco
Chọn khoảng: 1 - 43