Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

87

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Đế Thần

hackergaming01 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
1 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Hợp với bạn nào thích mỗi thứ một chút.

Một chút đánh nhau một chút cắn nhau một ít đấu trí, một ít hệ thống, một ít vô địch, một ít bi thương, một ít nước mắt

không não tàn nhiều vợ trọng sinh