Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

41

Bình

1089

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Hệ Thống Game Tại Dị Giới của tác giả Tạ Trường Thành

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
15,150
2
12,000
3
10,510
5
5,504
6
5,000
7
5,000
8
3,000
9
3,000
10
2,200
11
2,000
12
2,000
13
1,200
14
1,010
16
1,000
17
1,000
18
1,000
20
700