Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

34

Nhân Vật

Thêm

Đề cử / Review truyện Hệ Thống Huyết Tộc (2)

Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

..

Nguyên Anh Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyện cũng ok a tình tiết hợp lý