Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

48

Nhân Vật

Thêm

Danh sách chương truyện Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện Mạnh Nhất (Bản Dịch)

Truyện có 1396 chương.
1437
Cường giả tập hợp
1436
Kha Yển Nguyệt ngang ngược (2)
1435
Kha Yển Nguyệt ngang ngược
1434
Lực chiến của Dương Thần (2)
1433
Lực chiến của Dương Thần
1432
Ta sẽ không nhượng bộ (2)
1431
Ta sẽ không nhượng bộ
1430
Ngươi muốn một câu trả lời? (2)
1429
Ngươi muốn một câu trả lời?
1428
Mâu thuẫn (2)
1427
Mâu thuẫn
1426
Làm lớn chuyện (2)
1425
Làm lớn chuyện
1424
Yêu tộc thượng cổ (2)
1423
Yêu tộc thượng cổ
1422
Bảo vật
1421
Bảo vật
1420
Giết người diệt khẩu (2)
1419
Giết người diệt khẩu
1418
Quyền thế vô song (2)
1417
Quyền thế vô song
1416
Cường thế (2)
1415
Cường thế
1414
Thác Bạt Phong (2)
1413
Thác Bạt Phong
1412
Chân tướng (2)
1411
Chân tướng
1410
Thực lực của Ám Vệ (2)
1409
Thực lực của Ám Vệ
1408
Diệt môn (2)
1407
Diệt môn
1406
Hỏi dò (2)
1405
Hỏi dò
1404
Điểm đáng ngờ (2)
1403
Điểm đáng ngờ
1402
Phi Long thành (2)
1401
Phi Long thành
1400
Đưa lễ vật cho Lý Phôi (2)
1399
Đưa lễ vật cho Lý Phôi
1398
Tân nhiệm Tứ Đại Thần Bộ (2)
1397
Tân nhiệm Tứ Đại Thần Bộ
1396
Thu hoạch
1395
Thu hoạch
1394
Ám vệ (2)
1393
Ám vệ
1392
Tân Hoàng đăng cơ (2)
1391
Tân Hoàng đăng cơ
1390
Ngôi hoàng vị này ngươi ngồi không được (2)
1389
Ngôi hoàng vị này ngươi ngồi không được
1388
Cơ Ngôn Thành hối hận (2)
1387
Cơ Ngôn Thành hối hận
1386
Tân Thái Tử (2)
1385
Tân Thái Tử
1384
Thuyết phục (2)
1383
Thuyết phục
1382
Xuất thủ (2)
1381
Xuất thủ
1380
Khởi binh vấn tội (2)
1379
Khởi binh vấn tội
1378
Lại là bất ngờ (2)
1377
Lại là bất ngờ
1376
Thiên ý trêu người (2)
1375
Thiên ý trêu người
1374
Cáo trạng (2)
1373
Cáo trạng
1372
Từng bước ép sát (2)
1371
Từng bước ép sát
1370
Để cho hắn đến cái bù nhìn cũng không làm được (2)
1369
Để cho hắn đến cái bù nhìn cũng không làm được
1368
Muốn một công đạo (2)
1367
Muốn một công đạo
1366
Quạ đen lớn (2)
1365
Quạ đen lớn
1364
Kế hoạch của Tô Tín (2)
1363
Kế hoạch của Tô Tín
1362
Mục tiêu của Long Ảnh Quân (2)
1361
Mục tiêu của Long Ảnh Quân
1360
Hy vọng ngươi không hối hận (2)
1359
Hy vọng ngươi không hối hận
1358
Thái Tử Cơ Ngôn Tú (2)
1357
Thái Tử Cơ Ngôn Tú
1356
Mời Chào (2)
1355
Mời Chào
1354
Yêu Đao (2)
1353
Yêu Đao
1352
Thái Hành Đao Khách (2)
1351
Thái Hành Đao Khách
1350
Võ đạo của Tô Tín
1349
Vây công
1348
Tô Tín khủng bố
1347
Các ngươi cũng xứng dùng kiếm?
1346
Tô Tín xuất thủ
1345
Cơ ngôn tú bành trướng
1344
Thực lực của các hoàng tử
1343
Hoàng vị thuộc về…
1342
Thiên bảng biến động
1341
Giải quyết tốt hậu quả
1340
Cơ hạo điển bỏ mình
1339
Tô Tín “Trung tâm”
1338
Một quyền duy ngã độc tôn