Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Hệ Thống Siêu Cấp Xui Xẻo (Dịch)

Ảo_Ảnh_Chiến_Thần · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay!!!!!

hài
Truyện tương tự đề xuất bởi Ảo_Ảnh_Chiến_Thần