Tải App

Đăng Truyện

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

17

Nhân Vật

1

Thêm

Đề cử / Review truyện Hệ Thống Sinh Tồn Tại Tận Thế (1)

Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
4
Đánh Giá
Thấp Độ YY

Một bộ sắc hiệp mới cho các lão sắc, ko NTR, tả đặc biệt ổn, có cốt truyện, thể loại phụ Võng du, Mạt thế.